ทดสอบแรงดึงที่ช่วยในการพิจารณาคุณสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุ

ยางเป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและในประเทศ ยางธรรมชาติสกัดจากต้นไม้ทั่วโลก ยางธรรมชาติมีความนุ่มมากและอยู่ในรูปของเหลวข้น ยางชนิดนี้ไม่มีการใช้งานมากมาย ทดสอบแรงดึงยางธรรมชาติถูกทำให้บริสุทธิ์และให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าโพลีไอโซพรีน ทดสอบแรงดึงยางชนิดนี้สามารถสังเคราะห์ด้วยวิธีเทียมได้เช่นกัน ยางสังเคราะห์มีการใช้งานในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติ

ใช้สำหรับทำยางรถยนต์ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนท่อท่ออุตสาหกรรมหมอนอิงอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ยางยังมีการใช้งานสูงในด้านการก่อสร้างสำหรับปูพื้นปู ทดสอบแรงดึง วัสดุนี้ยังถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นถุงมือผ่าตัดสายสวนเป็นต้นโครงสร้างโมเลกุลของยางประกอบด้วยโซ่พอลิเมอร์ที่เชื่อมโยงกันยาวทำให้ ทดสอบแรงดึงเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย

เพิ่มคุณสมบัติและความแข็งแรงของวัสดุโดยการเติมกำมะถันลงไป

ยางธรรมชาติไม่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมดังนั้นกระบวนการวัลคาไนซ์จึงถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและความแข็งแรงของวัสดุโดยการเติมกำมะถันลงไป หลังจากวัลคาไนซ์แล้วความแข็งแรงของวัสดุจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมทดสอบแรงดึงเนื่องจากยางวัลคาไนซ์มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องทดสอบคุณสมบัติต่างๆทดสอบแรงดึงของวัสดุและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพื่อให้ผู้ผลิตมั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุดที่มอบให้กับลูกค้าของตน มีคุณสมบัติหลายประการของยางที่ต้องผ่านการทดสอบก่อนเริ่มกระบวนการผลิต สิ่งนี้ช่วยในการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธผลิตภัณฑ์

ขั้นสุดท้ายจำนวนมาก การทดสอบเหล่านี้ดำเนินการกับยาง ได้แก่ ความต้านทานแรงดึงแรงอัดผลของการเสื่อมสภาพเป็นต้นทดสอบแรงดึงขั้นตอนการทดสอบที่สำคัญที่ดำเนินการกับวัสดุยางคือการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซนห้องโอโซนใช้สำหรับทดสอบผลกระทบของโอโซนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ยางหรือวัสดุภายใต้สภาวะควบคุม เมื่อยางสัมผัสกับโอโซนทดสอบแรงดึงเป็นเวลานานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคุณสมบัติของวัสดุเช่นความต้านทานการแตกหักความต้านทานแรงดึงเป็นต้นห้องโอโซนช่วยในการตรวจจับปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สิ่งนี้ช่วยในการพิจารณาคุณสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุ

ในตัวอย่างทดสอบหลังจาก มันสัมผัสกับโอโซนในห้องโอโซนเครื่องมือทดสอบหลักอีกชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับการทดสอบคุณภาพของยางคือเครื่องทดสอบความแข็งฝั่ง การทดสอบแรงดึงเครื่องทดสอบความแข็งฝั่งใช้เพื่อทดสอบความแข็งของวัสดุยางภายใต้ภาระเฉพาะ ทดสอบแรงดึงสิ่งนี้ช่วยในการพิจารณาคุณสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุและช่วยในการทำนายความเหมาะสมสำหรับการใช้งานบางอย่าง การใช้ผลิตภัณฑ์ยางในสถานการณ์อุตสาหกรรม

ปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทดสอบแรงดึงแต่ขั้นตอนการทดสอบที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าการทดสอบความแข็งระดับไมโครการทดสอบความแข็งของวิคเกอร์และน็อปรวมอยู่ในประเภทที่สองนี้ โดยทั่วไปจะดำเนินการเมื่อคุณต้องวัดความแข็งของการเคลือบในวัสดุหลายเฟส มันค่อนข้างง่ายในการดำเนินการและในระหว่างการทดสอบนี้จะใช้พีระมิดเพชรขนาดเล็กเป็นหัวกด

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qualitechplc.com/service-category.php?id=4f0f5c96ca8457ccd84c30f91c0555bd7e615c81